יום         מחסן בגדים
ראשון    12:30 - 11:30
שני        12:30 – 11:30
19:00 - 17:00
שלישי   14:30 – 11:30
רביעי    14:30 - 11:30
חמישי    12:30 – 11:30
19:00 – 17:00
שישי    13:30- 11:30
מוצש"ק (חיילים, י"ג, ילדי פנימייה)
שעות חורף: 21:00-21:30
שעות קיץ: 22:00-22:30
  טלפון מחסן בגדים 984
חדר תופרות 700
AtarimTR