סניף הדואר פתוח כל יום בין 08:00 עד 13:00
מספר טלפון 9371745

 

יום         קופת בית ספרייה
ראשון    6:30 – 8:00
8:45 – 10:00
 ספריית אנגלית רחל שפירא
20:00-21:15
אפשר גם ספרים בעברית
שני          ספריית ילדים מבוגרים ואנגלית
19:30 – 17:30
שלישי   6:30 – 7:30  
רביעי    17:00 – 18:00  
חמישי      ספריית ילדים מבוגרים ואנגלית
19:30 – 17:30
ספרייה אנגלית 20:00 - 21:15
שישי     7:30-6:30  
    טלפון קופת בית 968
ספרייה 704
AtarimTR