חסר רכיב

פרייזלר מנחם

פרייזלר מנחם
תרפ"ט - ח' בתמוז תש"ח
1928 - 15/7/1948
מ נ ח ם    פ ר י י ז ל ר

הר הרצל
אזור:   א
חלקה: 4
שורה: 4
קבר:    1
 תולדות חיים
מנחם בן שלמה ורחל 
נולד ב- 1928 ברומניה למשפחה דתית. 
בימי מלחה"ע ה- 2 נלקח למחנה עבודה ברוסיה, ברח משם והצטרף לפרטיזנים, אתם לחם עד ליום השחרור.
חזר לרומניה ולא מצא שריד ממשפחתו.
עלה לארץ באניה "חיים ארלוזורוב" שנתפסה ע"י הבריטים.
נוסעי האניה הוגלו לקפריסין, שם ישב כ- 13 חודש.
כשהורשה לעלות, הצטרף לגרעין "תקומה" של הפוהמ"ז והגיע לבארות יצחק.
היה צלף מעולה וככזה מילא את תפקידו בהגנת הקיבוץ.
למרות הוראת המפקד סירב לעזוב את עמדתו.
בעמדה זו נפל ביום ח' בתמוז תש"ח.
בן 20 בנופלו.

מסמכים מצורפים

menachem freizler (1).pdf
חסר רכיב