חסר רכיב

פנחס קופליק

פנחס קופליק
"ב בתשרי תרפ"ב - כ"ו בניסן תש"ג
14/10/1921 - 1/5/1943
פ נ ח ס   ק ו פ ל י ק

הר הרצל (באניה)
פנחס בן משה-דוד ופייגה-פני 
נולד בי"ב בתשרי תרפ"ב (14.10.1921) בקלן שבגרמניה. 
משפחה מסורתית. 
למד בביה"ס היהודי הדתי "יבנה" שבעיר.
באוקטובר 1938 גורש לפולין ושם הצטרף להכשרה בביאליסטוק.
בסוף 1940 עלה לארץ והצטרף לקבוצת רמת-השומרון (לימים בארות יצחק).
ב- 1942 התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגת התובלה 462.
בכ"ו בניסן תש"ג (1.5.1943) היה על האניה "ארינפורה" שהיתה בשיירת אוניות ששטו ממצרים לכיוון מלטה, כדי להשתתף בפלישת בעלות-הברית לאירופה.
השיירה התגלתה והופצצה ע"י הגרמנים. האניה "ארינפורה" ירדה למצולות ואתה 140 מחיילי פלוגת התובלה, ביניהם גם פנחס.
השאיר אחריו אח ושתי אחיות.
בן 22 בנופלו.

מסמכים מצורפים

קופליק פנחס.pdf
חסר רכיב