חסר רכיב

דגני מנחם

דגני מנחם
ט"ו בחשון תרע"א - ו' בכסלו תש"ט
17/10/1910 - 8/12/1948
מ נ ח ם    ד ג נ י

פ"ת – סגולה
אזור:
חלקה: 1
שורה: 2
קבר: 3 
קורות חיים
מנחם בן עזריאל ומרים 
נולד בט"ו בחשון תרע"א (17.10.1910) בצ'כוסלובקיה.
למד ב"חדר" בבי"ס עממי ובישיבה. הצטרף ל"חלוץ הדתי". היה בהכשרה ואף הדריך בה.
עוד בחו"ל היה קנאי לשפה העברית. עלה לארץ באדר תרצ"ח והצטרף לקב' רמת השומרון לימים בארות יצחק.
ב- 1944 היה מזכיר הפוהמ"ז בפרדס-חנה ואז התמסר לחינוך עולי תימן שעלו באותם הימים.
היה מעורה בחיי התרבות של הקבוצה וניהל את הספריה.
כשעברה הקבוצה לאחר הקרבות להתיישב באזור וילהלמה המשיך לשרת בהגנת האזור.
נפל על משמרתו במשלט "מגדל צדק" ליד ראש העין ביום ו' בכסלו תש"ט.
השאיר אשה יפה ושני ילדים נילי ויוסי.
אחיו דוד נפל בהגנה על כפר עציון בד' באייר תש"ח.
בן 38 בנופלו.

מסמכים מצורפים

דגני מנחם.pdf
חסר רכיב