חסר רכיב

אהרן נתנאל (תני)

אהרן נתנאל (תני)
י"ט בסיון תשי"א - ט"ו בתשרי תשל"ד
23/6/1951 - 12/10/1973
נ ת נ א ל (תני) א ה ר ן 

הר הרצל
אזור: ה
חלקה: 1
שורה:   4
קבר:     4 
קורות חיים
תני נולד בקיבוץ בארות יצחק, להוריו יהודה ואורה שהגיעו לארץ לאחר תלאות רבות.
תני גדל בקיבוץ עם בני גילו, ובלימודיו התיכוניים עבר לביה"ס המשותף הדתי בשדה אליהו שבעמק בית שאן, ללימודים תיכוניים במגמה אגרומכניקה. היה אהוד והשתלב מאד.
בלט בתרומתו בחברה ובכשרונותיו האומנותיים שבאו מאד לידי ביטוי.
בצבא, שירת ביחידת השריון "ברק". כשפרצה מלחמת יום הכיפורים הצטרף ללוחמים בקרבות המרים עם הסורים.
נפל בקרב הפריצה לסוריה מול "חאן ארנבה".
הועלה לדרגת סרן וקיבל את עיטור "המופת" לאחר מותו.
השאיר הורים אחות ואח.בן 22 בנופלו.
חסר רכיב