חסר רכיב

פורשר חנה

פורשר חנה
כ"ה באדר תרפ"ו - ל' בחשון תשנ"ו
11.3.1926 - - 23/11/1995

ח נ ה    פ ו ר ש ר (אורבך)


תולדות חיים

נולדה בארץ צ'כיה  בתאריך: 11.3.1926 - כ"ה באדר תרפ"ו

עלתה לארץ: פברואר 1940 – אדר א' ת"ש

הגיעה לבארות יצחק בשנת: 15.10.1943

התחתנה עם שמעון פורשר  בתאריך: 12.1945 – חשון תש"ו

בנים / בנות:  אריה (שירן) רבקה (מלאכי) שלמה, חי (חייקה) מילכה (מיור)

נפטרה ביום: ל' בחשון תשנ"ו

 

חסר רכיב