חסר רכיב

יעקבס צבי-יוסף (בונדי)

יעקבס צבי-יוסף (בונדי)
כ"ד בטבת תש"ז - כ"ג בתשרי תשל"ד
16/1/1947 - 19/10/1973
צ ב י - י ו ס ף (בונדי) י ע ק ב ס

הר הרצל
אזור:   ה
חלקה: 1
שורה: 2
קבר:    6
קורות חיים
בונדי נולד בקיבוץ בארות-יצחק כבן בכור לרות ואלחנן, שעלו עם מקימי הקיבוץ להתיישבות בנגב.
עבר יחד עם כל ילדי הקיבוץ, האמהות והחברים להתיישבות מחודשת של הקיבוץ בשפלת לוד, המקום בו שוכן הקיבוץ היום.
סיים את לימודי בביה"ס המשותף של הקבה"ד בקבוצת יבנה, ויצא לשרות צבאי בחיל השריון.
נשא לאשה את נורית ונולדו להם שני ילדים – ברק וחלי.
התברך בכשרונות טכניים ובמחשבה יצירתית.
עבד וריכז את ענף החשמליה בקיבוץ בארות יצחק.
בשנים האחרונות לחייו חי באזור חיפה.
נפל בקרב בסיני ב"דוואר-סואר" במלחמת יום הכיפורים.
בן 26 היה בנופלו. השאיר אשה נורית  ושני ילדים ברק שמואל  וחלי 
,                                             הורים, אח אמיתי  ואחות עדה 
 
חסר רכיב