קבצים

https://www.beerot.co.il/media/sal/pages/893/f39_מטות מסעי 3185.pdf