חסר רכיב

וולקובסקי דבורה (ויינדלינג)

וולקובסקי דבורה (ויינדלינג)
ט"ו בסיון תרפ"א - ט"ו בסיון תש"י
21.6.1921 - 31/5/1950

ד ב ו ר ה   ו ו ל ק ו ב ס ק י (ויינדלינג)


תולדות חיים

נולדה בארץ: גרמניה   בתאריך: 21.6.1921 - ט"ו בסיון תרפ"א

עלתה לארץ: באוניית המעפילים "פטריה" בשנת: 1940

הגיעה לרמת השומרון בשנת: 15.10.1941 - כ"ד בתשרי תש"ב.

התחתנה עם נתן וולקובסקי   בתאריך: 10.11.1942 - כ"ד בכסלו תש"ג

בנים / בנות: חוה (ליבוביץ)    ערן

נפטרה ביום: ט"ו בסיון תש"י

חסר רכיב