חסר רכיב

פישר אלכסנדר-דוד

פישר אלכסנדר-דוד
כ"ט בטבת תרפ"ט - ח' בתמוז תש"ח
11/1/1929 - 15/7/1948
א ל כ ס נ ד ר – ד ו ד   פ י ש ר

הר הרצל
אזור:   ב
חלקה: 7
שורה: 3
קבר:    6 
תולדות חיים
אלכסנדר-דוד בן בנימין- זאב  וחיה-לאה 
נולד בכ"ט בטבת תרפ"ט (11.1.1929) בבודפסט שבהונגריה.
למד בגימנסיה עברית, אך לא סיים למודיו עקב פלישת הנאצים להונגריה. 
היה עם בני משפחתו במחנה הריכוז ברגל-בלזן ומשם הצליח להגיע לשוויץ, בה המשיך את לימודיו בישיבת ביאטנברג. 
אחרי המלחמה שב להונגריה והתמסר לפעילות בתנועת "תורה ועבודה".
ב- 1946 העפיל ארצה באניה "הגנה" והגיע ל"מקוה ישראל", שם למד במסגרת עלית הנוער ושם גם עבר אימונים במסגרת ה"הגנה". 
השתתף בהגנה על ת"א בפרוץ מלחמת השחרור, ואח"כ הצטרף עם גרעין "עצמאות" לקב' בארות יצחק בנגב, שהיתה כבר נצורה באותה עת.
הוריו שהגיעו בינתיים ארצה, בקשו ממנו להשאר עמם בקב' יבנה, אך הוא לא עזב את הגרעין.
נפל בקרב בבארות יצחק ביום ח' בתמוז תש"ח.
בן 19 בנופלו.

מסמכים מצורפים

david fisher (1).pdf
חסר רכיב