חסר רכיב

לוי אליעזר

לוי אליעזר
כ"ז באדרב' תרפ"ד - כ' בשבט תש"ס
12.4.1924 - 27.1.2000


אלעזר לוי


נולד ב: עירק    בתאריך: 24.3.1924 - כ"ז באדר ב' תרפ"ד

עלה לארץ: 21.3.1953 – ה' בניסן תשי"ג

הגיע לבארות יצחק ב: 11.10.1954 - י"ד בתשרי תשט"ו

התחתן עם רטון טויג   בתאריך: 22.10.1946 - כ"ז בתשרי תש"ז.

בנים / בנות: אליהו,   חנה (פלק)

                                              נפטר ביום: כ' בשבט תש"סב: 11.10.1954 - י"ד בתשרי תשט"ו
התחתן עם רטון טויג   בתאריך: 22.10.1946 - כ"ז בתשרי תש"ז. 
בנים / בנות: אליהו,   חנה (פלק)
נפטר ביום: כ' בשבט תש"סמסמכים מצורפים

אלעזר לוי.docx
חסר רכיב