חסר רכיב

בלנקנשטיין רחל

בלנקנשטיין רחל
ז' בתשרי תרע"ד. - כ"ג באלול תשס"ב.
: 8.10.1913 - - 31/8/2002ר ח ל     ב ל נ ק נ ש ט י י ן (שטרן)

תולדות חיים

נולדה בארץ: גרמניה   בתאריך: 8.10.1913 - ז' בתשרי תרע"ד.

עלתה לארץ: 1936

הגיעה לרמת השומרון בשנת: 12.1.1936 - י"ז בתשרי תרצ"ו.

התחתנה עם יצחק בלנקנשטיין     בתאריך: 1 באפריל 1938 -   כ"ט באדר ב' תרצ"ח.

בנים / בנות: מיכל (שפיר),    יעל (להמן),   חנן.

נפטרה ביום: כ"ג באלול תשס"ב.

 

חסר רכיב