קבצים

https://www.beerot.co.il/media/sal/pagescopy/385/f39_טבלת מונחי הקיבוץ.docx