קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Ebeerot%2Eco%2Eil%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal%2Epl%3Flang=he%26ID=784644_beeroty2%26act=view%26dbid=pagescopy%26dataid=671%26fid=f39%26name=ינואר-פברואר2020%2Epdf