חסר רכיב

בלנקנשטיין יצחק

בלנקנשטיין יצחק
ח באדר תרע"ה - כ' בטבת תשנ"ח.
בתאריך: 22.2.1914 - 18/1/1998

י צ ח ק     ב ל נ ק נ ש ט י י ן 


תולדות חיים

נולד בארץ גרמניה בתאריך: 22.2.1914     עלה לארץ: 9.9.1936

הגיע לרמת השומרון בשנת: 9.3.1937

התחתן עם   רחל שטרן בתאריך: אפריל 1938 - כ"ט באדר ב' תרצ"ח

בנים / בנות: מיכל (שפיר)    יעל (להמן)    חנן.

נפטר ביום: כ' בטבת תשנ"ח.

מסמכים מצורפים

יצחק בלנקשטיין.docx
חסר רכיב