חסר רכיב

קוטב ישראל

קוטב ישראל
כ"א בטבת תרע"ד - י"ד בחשון תשמ"ט
19.1.1914 – - 25/10/1998

      


ישראל קוטב 

תולדות חיים

נולד בארץ: פולין בתאריך: 19.1.1914 – כ"א בטבת תרע"ד

עלה לארץ: 9.11.1936 - כ"ד בחשון תרצ"ז

הגיע לרמת השומרון בשנת: פברואר 1937 – אדר תרצ"ז

התחתן עם  חדוה בלוך בתאריך: 10.4.1945 – כ"ז בניסן תש"ה

בנים / בנות: יוסף, רבקה (גנש) חנוך, חגית (גולן)

נפטר ביום: י"ד בחשון תשמ"ט

מסמכים מצורפים

י ש ר א ל ק ו ט ב.docx
חסר רכיב