בארות יצחק
חסר רכיב

הילד הממוחשב
אני ילד מוזר – ומתוכנת לתפארת/כך היה ויהיה לעולם
שמצדיק ציפיות-לא סוטה ממסגרת/ורוצה להיות ,כמו "כולם"
אסור לי לחרוג ואפילו כזרת/מגבולות מוגדרים וברורים
שקובעים איך לנהוג – גם בבקר, בערב/מבלי לשנות הסדרים
פזמון:
"בן משק" עושה בגדול
"בן משק" יודע הכול
"בן משק" – זה פירמה ללא עוררין
זה תואר לכל החיים
"בן משק" עושה בגדול
זה כבר מסביר את הכול!
בתקופת בית הספר – הבנתי נכון, שחשוב להיות בינוני
אחרת החבר'ה יקראו לי "סבון" – אנה אבואה אני?
מאידך, התחנכנו לעבוד בלי חשבון, להיות ראש גדול בצבא
זאת תכונה שרכשנו בבית הילדים, ועל כך ייזכרו לטובה.
פזמון...