בארות יצחק
חסר רכיב

הקיבוץ המתועש
היה היו ימים יפים – בהם הכול נראה אחרת
כשהקיבוץ וחקלאות הופיעו באותה כותרת.
דגלנו ביגיעת כפיים, עבדנו את האדמה,
חיי גלות מאחורינו – איכר עברי זקוף קומה.
אם בעבר זרעו בדמע – הרי קצרו ברוב שמחה.
החקלאות תרמה בשפע - מזון לכל המשפחה.
חקלאי היום זורע – מקוה לפרנסה
אך גם אם יבולו מצליח – בקושי הוצאות כיסה..
פזמון
החיים קשים חביב מאדמה קשה לחיות
אם אתה זקוק לכסף – בחקלאות על תעבוד
עם הפנים אל יצור ומוצרים זורמים בלי הרף
שקשוק נעים של מכונות –המכתיבות כאן את הקצב.
לא סתם מפעל , הרי זה נכס – כולם מתים בו לעבוד
אך מהיכן יבוא הכסף את הפרויקט הזה לעשות?
לבנות קיבוץ תעשייתי – קשה, אך יש פטנט:
זו השעה, הזמן מתאים, ב"הנפקה" גדולה לצאת!
פזמון...