בארות יצחק
בארות יצחק

הרשמה לסעודת ליל שבת

מועד התחלה: יום שבת , 22/02/2020 , 18:00
מועד סיום: יום שבת , 22/02/2020 , 20:00
מקום האירוע: חדר אוכל
date=22%2F02%2F2020&type=hide&max=0&f10=%D7%9B%D7%9F&f5=הרשמה לסעודת ליל שבת%3CD%3E%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%97%D7%93%22%D7%90%20%D7%90%D7%95%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%09%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%97%D7%93%22%D7%90%2C%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%2C&f6=הרשמה לסעודת ליל שבת%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A1%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10&f7=הרשמה לסעודת ליל שבת%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Eoptions%3CD%3E1%2C2%2C3%2C4%2C5&f8=הרשמה לסעודת ליל שבת%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Eoptions%3CD%3E1%2C2%2C3%2C4%2C5&f9=הרשמה לסעודת ליל שבת%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Etext