בארות יצחק
בארות יצחק

הרצאה: "בריאות ומוגנות מינית בדרך פשוטה ישירה וחיובית"

מועד התחלה: יום רביעי , 12/02/2020 , 20:45
מועד סיום: יום רביעי , 12/02/2020 , 22:30
מקום האירוע: בית צוותא

 

date=01%2F01%2F2099&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D