בארות יצחק
בארות יצחק

אסיפת חברים

מועד התחלה: יום רביעי , 25/03/2020 , 21:00
מועד סיום: יום רביעי , 25/03/2020 , 23:00
מקום האירוע: חדר אוכל

אסיפת חברים

תתקיים ב"ה ביום רביעי כ"ט אדר תש"פ, 25/3/2020,

בשעה 21:00 בחדר האוכל

 

                       א.                  מכינת "רוח השדה":

בהמשך לאסיפה הקודמת בה הוצג דו"ח מצב ותוכניות לעתיד,

1.     גודל המכינה

2.     כניסה לתכנון מבנה קבע

                       ב.                  בחירת ועד הנהלה:

1.     גיל אמיר (מזכיר)

2.     בנג'ו ברמן (מרכז משק)

3.     רפי צור (יו"ר אגף כלכלי)

date=01%2F01%2F2099&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D