בארות יצחק
חסר רכיב

בריכה

תקופה שלישית - 
י' באב עד י"א באלול 31.7.2020 - 31.8.2020
ראשון - נשים: 16:00- 22:00, גברים: 10:00- 16:00 
שני -  נשים: 7:00- 18:00, גברים: 18:00- 22:00
שלישי - נשים: 7:00- 17:00, קיבוץ: 17:00- 21:00
רביעי - נשים: 16:00- 22:00, גברים: 10:00- 16:00
חמישי - נשים: 7:00- 18:00, גברים: 17:00- 22:00
שישי - נשים: 7:00- 12:30, גברים: 12:30- 16:00, 
קיבוץ: 16:00- 18:00