בארות יצחק
חסר רכיב

מחסן בגדים

ימים ראשון עד שישי -
11:30 עד 12:30

ימים שני וחמישי -
17:00 עד 19:00