בארות יצחק
חסר רכיב

מרפאה

01/02/2016
יום ראשון:    אחות: 08:30 - 12:30
                  רופאה: 07:30 - 09:30

יום שני:       בדיקות מעבדה: 07:40 - 08:40
                 אחות: 07:40 - 11:30
                 רופאה: 08:00 - 10:00

יום שלישי:  רופאה: 13:30 - 15:30

יום חמישי:  בדיקות מעבדה: 07:30 - 09:00
                אחות: 09:00 - 12:00
                רופאה: 09:00 - 12:00

במקרים דחופים, כשאין מענה במרפאה:

מד"א - 101
כללית קול -  2700*
רפואה דחופה - טרם - 1599-520-520