בארות יצחק
חסר רכיב

כלבי

01/06/2017
ימים ראשון - חמישי  06:40 - 09:00
                              11:30 - 14:30
                              17:00 - 19:00

יום שישי שעון קיץ     06:45 - 09:00
                              11:30 - 13:30
יום שישי שעון חורף  06:45 - 09:30
                              11:30 - 13:00