בארות יצחק
חסר רכיב

ילדים במסתור, דינה אמיר, לבית דסברג