בארות יצחק
חסר רכיב

בחירת מועצה

05/09/2017

 

בחירת המועצה:

פורסם בידיעון 9.11.2006

המועצה אצלנו מונה 15 חברים (9 נציגי ציבור ו-6 חברי מזכירות). בחירת 9 נציגי הציבור תהיה בשני שלבים:

1.       המזכירות תמנה ותפרסם את שמות  6 נציגיה למועצה.

2.       בבחירות - שלב א' יקבל כל חבר בתיבת הדואר רשימת כל חברי הקיבוץ, להוציא 13 חברי המזכירות. כל חבר יתבקש לסמן על דף זה תשעה שמות שבהם הוא בוחר למועצה, ולשים את הדף בתיבה שבחדר של עטרה או בתא האגף החברתי בחדר הדואר.

3.       ועדת הקלפי תסכם את הבחירות ותפנה לראשונים ברשימה כדי לקבל את הסכמתם. הוועדה תוציא מהרשימה את שמות בני הזוג של חברי מזכירות ושמות החברים שלא הסכימו לכהן במועצה.

4.       20 השמות הראשונים שברשימה יובאו להצבעה בקלפי – שלב ב', ו – 9 הראשונים שייבחרו הם שירכיבו את המועצה, יחד עם 6 מחברי המזכירות (3 מכל אגף).