בארות יצחק
חסר רכיב

אסיפת חברים

05/09/2017

הצבעה בקלפי

 

פורסם בידיעון 2215 מיום 11.5.2001

מאחר ו"נשכחו" מספר  החלטות של  תהליך הצבעה הרי הם לפניכם:

תהליך ההצבעה:

-          חברים שאינם בקיבוץ במשך כל תקופת ההצבעה יוכלו להצביע ע"י משלוח פקס לועדת הקלפי ובו

-          הצבעתם.

- הנוהג של חבר המצביע בשביל בן זוגו - ייפסק ועל כל חבר להצביע בעצמו.

- חבר שרתוק למיטתו בקיבוץ או מחוצה לו יוכל לקבל מעטפה ופתק הצבעה ולהעבירה לועדת הקלפי. הוא יחתום שמו על המעטפה.

- בדיוק בתום מועד ההצבעה הועדה תספור את הקולות ותגיש התוצאות עם פתקי ההצבעה ורשימת המצביעים למזכיר הפנים והוא יפרסם תוצאות ההצבעה.

- במקרה של הצבעה לקבלה למועמדות ו/או חברות יפורסם רק "התקבל" או "לא התקבל", כנהוג.

-          במקרה של הצבעה אחרת (תפקידים, הצבעה על שאלה השנויה במחלוקת תפורסם התוצאה על לוח המודעות ובדף פנימי בידיעון).

 

מתוך "תקנות האגודות השיתופיות" (תיקון, תשל"ז -  עדכון 1.12.1997)

צו לפי סעיף 55(1)

(2) מותר יהא לחבר באגודה למנות את בן-זוגו כמורשהו באספה כללית של האגודה.

16.    הצבעה

(1)    לכל חבר של אגודה תהיה למצער דעה אחת בעסקיה, אך לשום חבר לא תהא יותר מדעה אחת:

בתנאי –

(ה)  שחבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר להיות מורשהו, אך שום חבר לא ישמש מורשה ליותר משני חברים אחרים.