בארות יצחק
חסר רכיב

אסיפת חברים

05/09/2017

השתתפות בהצבעה באספה על ידי הפקדת קול בידי אחר

ידיעון 29.6.2007 )

 

באספה האחרונה התעוררה שאלת כשרות קולות חברים שנעדרו מהאספה והפקידו את קולם בידי יו"ר האספה, כפי שהיה נהוג אצלנו במקרים קודמים. בירור בעזרת עו"ד העלה שנוהל זה חוקי רק במגבלות הבאות:

1.       חבר יכול לתת יפוי כוח לבת זוגו – ולהפך – לצורך הצבעה באספה או בקלפי, בתנאי שבן / בת הזוג נוכח באספה. בהיעדר שני בני הזוג מן האספה לא יוכלו להצביע ע"י הפקדת קולם בידי מיופה כוח. מכאן שדרך הצבעה זאת אינה אפשרית לחבר שאין לו בת זוג, ולהפך.

2.       חבר שנמצא בחו"ל יכול לייפות את כוחו של חבר אחר להצביע בשמו הן באספה והן בקלפי. במקרה זה לא ישמש חבר מיופה כוח ליותר משני חברים.

 

·         יפוי הכוח ישא את שם החבר המצביע ואת תאריך האספה. יפוי הכוח תקף רק לאותה אספה.

·         מניית הקולות שנמסרו ע"י מיופה כוח תיעשה בתום מניית קולות המצביעים הנוכחים באספה (בין אם נערכה בכתב ובין בהרמת יד).

·         פתקי הצבעות אלה יישמרו יחד עם תרשומת האספה והפרוטוקול החתום.

 

אנחנו עומדים באספות הקרובות לפני הכרעות כבדות בתחום השיכון, מכירה ומימוש של נכסים, שינויים בתקנון האספה. חשוב ביותר שהחברים ישתתפו באספות, ישמעו את המידע ואת דעות החברים וישמיעו את דעתם. גם אם הצבעה ע"י מיופה כוח חוקית במגבלות הנ"ל, עדיף לשמוע את מהלך הדיון, לקחת בחשבון את דעות הדוברים ואת הלך הרוח באספה, ולא פעם גם את שינויי הצעת ההחלטה שהתגבשה במהלך הדיון.

 

נשיאות האספה