בארות יצחק
חסר רכיב

אסיפת חברים

05/09/2017

אספת חברים (מתוך "הליכות" עמ' 15)

 

         א.        האספה תשמש סמכות עליונה של החברה.

         ב.         האספה תכונס על ידי המזכירות או המועצה. תימסר אינפורמציה מוקדמת כהכנה לאספה.

         ג.         נושאי הדיון באספה יהיו:

עניינים עקרוניים,  אורחות חיים ואישור תקנונים, מגמות ותוכניות בפיתוח המשק, אישור מסגרת תוכנית המשק וההשקעות, אישור תקציבים, אישור קבלת חברים, בעיות פוליטיות ובטחוניות, בחירת פעילי ציבור ותנועה, אישור בחירה בקלפי של בעלי תפקידים, חברי הוועדות והמועצה, סיכומי דיונים בחוגי בית, שאילתות (בידיעה מראש של המזכיר).

         ד.         תישמר לחבר זכות הערעור בפני האספה הכללית על החלטות הרשויות המוסמכות של הקיבוץ.

         ה.        תקנון ניהול האספה ונוהל הצבעות – ראה נספח מס' 4 בסוף קובץ "הליכות".

          ו.          נשיאות האספה: מורכבת מ – 3 חברים + מזכיר הפנים. הנשיאות קובעת את סדר היום לאספת החברים. אחת לחודש יימסר לאספה דו"ח שוטף ע"י המזכירות או ע"י אחד ממוסדות הקבוצה האחרים. יוקצב זמן לדיון בדו"ח (אספה 8.11.63).

 

 

התיישנות החלטות האספה (אספה 16.5.1993)

משעברו 7 שנים די בכל רוב קולות לשנות החלטת אספה, ואין צורך שיהיו אותו מספר חברים שתמכו בקבלת ההחלטה.

סוכם להביא לעו"ד ואח"כ לאספה.

 

מועצה

א.     המועצה תשמש מוסד לקבלת החלטות מעל המזכירות, וכן מוסד לביקורת. המועצה תכונס ע"י המזכירות.

ב.      ס"ה חברי המועצה יהיה 15 חברים בהרכב הבא:

9 חברים נבחרי ציבור

6 חברי המזכירות

ג.       חבר שלא יופיע ל – 3 ישיבות רצופות של המועצה, ללא סיבה מספקת, יוחלף ע"י הבא אחריו בתור (באחריות יו"ר המועצה והמזכיר).

ד.      יו"ר המועצה ייבחר ע"י המועצה.

ה.     נושאי הדיון במועצה יהיו:

אישור קבלת מועמדים, אישור עבודת חוץ, אישור חימודים, קבלת עובדים שכירים קבועים, קבלת הורים וקרובים לקיבוץ, אישור נסיעות לחו"ל שלא במסגרת התור, ערעור על החלטות שהתקבלו בוועדות או במזכירות.