בארות יצחק
בארות יצחק

טיול חברים מיטיבי קשב

מועד התחלה: יום שלישי , 25/02/2020 , 08:00
מועד סיום: יום חמישי , 27/02/2020 , 18:00
מקום האירוע: נגב
הנכם מוזמנים להירשם לטיול חברים מיטיבי קשב
תוכנית הטיול:

date=20%2F02%2F2020&type=show&max=55&f4=%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA&f5=טיול חברים מיטיבי קשב%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%2C%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%2C%D7%90%D7%97%D7%A8%3CD%3Edefault%3CD%3E%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C